ชื่อ - นามสกุล :นายบุญโสต สมมนุษย์
ตำแหน่ง :นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน โทรศัพท์ 086-1823030
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :0861823030
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : 1